Cautare

Misiunea bibliotecii

 

Biblioteca Judeteana “G. T. Kirileanu” Neamţ serveşte interesele de informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor din municipiul Piatra Neamţ şi judetul Neamţ, oferind acces liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin baza de date şi colecţiile proprii. Biblioteca, pentru a-şi îndeplini misiunea sa esenţială, constituie, prelucrează, organizează, dezvoltă, conservă şi valorifică ştiinţific, conform resurselor alocate şi intereselor utilizatorilor, colecţii reprezentative de carte, publicaţii seriale şi alte documente purtătoare de informaţii, din orice domeniu al cunoştinţelor umane, realizate în diferite formate şi pe orice fel de suport, precum şi baze de date informatizate, accesibile pe loc şi on-line. Organizează centre de informare, cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţiile responsabile, potrivit legii, şi cu organismele neguvernamentale în realizarea obiectivelor e-guvernării, e-administrării şi educaţiei permanente. Biblioteca are, totodată, misiunea de onoare de a conserva şi a valoriza moştenirea culturală şi patrimonială a cărturarului G. T. Kirileanu, contribuind decisiv la perpetuarea memoriei ilustrului bibliotecar şi principal editor al scrierilor lui Ion Creangă.

Evenimente

RESURSE DE INFORMARE

  • Bibliotecile şi serviciile de informare sunt instituţiile chemate să conecteze oamenii la resursele globale de informare,

    Mai mult

BIBLIOTECI PUBLICE

  • Viitorul bibliotecii publice depinde extrem de mult de imaginea pe care aceasta o are în comunitatea care o finanţează şi pentru care există.

    Mai mult