Cautare

Anunţ public

Rezultatul la prima etapa, respectiv analiza proiect de management  - concurs proiecte de management Biblioteca Judeteana G.T. Kirileanu Neamt

Tabel privind rezultatul selecției de dosare la concursul de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană "G. T. Kirileanu" Neamț (6 decembrie 2017)

Consiliul Judeţean Neamţ organizează, la sediul său din str. Alexandru cel Bun nr. 27, din Municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul insituţiilor publice de cultură şi ale Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului - cadru al caietului de obiective, a modelului - cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului - cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Biblioteca Judeţeană "G. T. Kirileanu" Neamţ

Condiţii de participare

 

Evenimente

RESURSE DE INFORMARE

 • Bibliotecile şi serviciile de informare sunt instituţiile chemate să conecteze oamenii la resursele globale de informare,

  Mai mult

PROIECTE SI PARTENERIATE

 • Biblioteca Judeţeană "G. T. Kirileanu" Neamţ îşi manifestă disponibilitatea de a stabili - în plan naţional şi internaţional

  Mai mult

INFORMARE TURISTICA

 • Biblioteca Judeţeană “G. T. Kirileanu” Neamţ, instituţie de cultură modernă, dinamică şi flexibilă, a venit în întâmpinarea

  Mai mult

BIBLIOTECI PUBLICE

 • Viitorul bibliotecii publice depinde extrem de mult de imaginea pe care aceasta o are în comunitatea care o finanţează şi pentru care există.

  Mai mult