Cautare

Anunţuri

Anunţ pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

28.08.2017 TABEL  - fişier in format doc; 12.09.2017 Tabel cu punctajul obţinut la proba scrisă
15.09.2017 Tabel nominal rezultate finale concurs
privind rezultatul selecţiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual cu funcţiile de bibliotecar studii superioare I, bibliotecar studii superioare II, redactor studii superioare II care va fi organizat  în data de 11.09.2017


Biblioteca Judeţeană ‘’G.T. Kirileanu“  Neamţ, b-dul Republicii nr. 15 A, Piatra-Neamţ,  organizează concurs pentru posturile  contractuale de :
BIBLIOTECAR II S - Biroul Îndrumare metodică, completarea şi conservarea colecţiilor, completarea şi  prelucrarea colecţiilor
BIBLIOTECAR I S - Serviciul Relaţii cu publicul, informare bibliografică şi comunitară, Punct de lectură şi împrumut la domiciliu   „Speranţa”   
REDACTOR II S - Serviciul Relaţii cu publicul, informare bibliografică şi comunitară, Centrul de Informare comunitară şi Depozit Legal

Evenimente

RESURSE DE INFORMARE

 • Bibliotecile şi serviciile de informare sunt instituţiile chemate să conecteze oamenii la resursele globale de informare,

  Mai mult

PROIECTE SI PARTENERIATE

 • Biblioteca Judeţeană "G. T. Kirileanu" Neamţ îşi manifestă disponibilitatea de a stabili - în plan naţional şi internaţional

  Mai mult

INFORMARE TURISTICA

 • Biblioteca Judeţeană “G. T. Kirileanu” Neamţ, instituţie de cultură modernă, dinamică şi flexibilă, a venit în întâmpinarea

  Mai mult

BIBLIOTECI PUBLICE

 • Viitorul bibliotecii publice depinde extrem de mult de imaginea pe care aceasta o are în comunitatea care o finanţează şi pentru care există.

  Mai mult