Cautare

Finanţări şi rapoarte

Finanţări şi rapoarte

Bugetul de cheltuieli al instituţiei, rapoarte de activitate şi statistici.

 
Bugetul de cheltuieli al instituţiei, cu finanţare integrală de la bugetul local, prin ordonatorul principal de credite: CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ

-mii lei RON-

Indicatori
2009
2010
2011
TOTAL CHELTUIELI
1.989,00
1.528,00
1.444,00
CHELTUIELI CURENTE
1.687,00
1.501,00
1.440,00
CHELTUIELI DE PERSONAL
1.334,00
1.147,00
1.017,00
BUNURI ŞI SERVICII
353,00
354,00
423,00
Materiale cu caracter funcţional
20,00
24,00
32,00
Reparaţii curente
31,00
14,00
37,00
Obiecte de inventar
39,00
25,00
32,00
Cărţi, publicaţii, mat. docum.
89,00
149,00
149,00
Pregătire profesională
12,00
3,00
12,00
CHELTUIELI DE CAPITAL
303,00
27,00
4,00

 

Buget din activităţi autofinanţate

-mii lei RON-

Indicatori
2010
2011
Venituri curente
29
43
Total cheltuieli
29
49
Cheltuieli curente
28
49
Bunuri şi servicii
28
49
Materiale cu caracter funcţional
12
19
Obiecte de inventar  
4
Cărţi
16
26
Alte transferuri
1
 
Programe Phare şi alte programe cu finanţare nerambursabilă
1
-