Cautare

Repere istorice

Repere istorice

Biblioteca Judeţeană "G.T. Kirileanu" Neamţ este continuatoarea unor vechi tradiţii de lectură publică în judeţul Neamţ. O însemnare din 1934, datorată lui Constantin Turcu (1903-1980, profesor, publicist

şi secretar al Liceului "Petru Rareş" din Piatra-Neamţ), evoca - în acest sens - anul 1869 şi registrul de împrumut al bibliotecii filialei Neamţ a Societăţii pentru Învăţătură Poporului Roman.

Istoria propriu-zisă a Bibliotecii Judeţene "G.T. Kirileanu" Neamţ începe cu toamna anului 1935, când, odată cu revenirea pe meleagurile natale, cărturarul Gh. Teodorescu - Kirileanu îşi materializează şi dorinţa de a se stabili la Piatra-Neamţ cu întreaga comoară de manuscrise, carte şi periodice a bibliotecii sale. În acest scop, a cumpărat un teren şi a construit (pe str. Ştefan cel Mare nr. 25 - astăzi nr. 27) casa ce l-a adapostit până la moarte (13 noiembrie 1960).

Oficial, biblioteca a căpătat caracter public în anul 1956, prin actul de donaţie din 24 februarie acel an, ce stipula înfiinţarea - în casa sa - a unei biblioteci documentare "pentru luminarea poporului". În realitate, biblioteca lui G.T. Kirileanu avea asemenea atribute încă de la începutul instalarii cărturarului în Piatra-Neamţ, fiind accesibilă, datorită exemplarei generozităţi a proprietarului ei, multor cititori interesaţi de trecutul istoric şi cultural.

Numeroasele manuscrise pe care le deţinea G. T. Kirileanu (documente şi corespondenţă) au fost preluate la sfârşitul anului 1960 de Biblioteca Academiei, pentru a fi ferite de "interesul special" al organelor Securităţii. Între anii 1948-1956, într-un context politic şi social ce a fost potrivnic fostului bibliotecar al Palatului Regal, acestea îi tulburaseră frecvent ultimii ani de viaţă, marcaţi şi de multe privaţiuni materiale.

În aceeaşi perioadă (anii '50), datorită unei reorganizări în plan central şi teritorial a bibliotecilor publice din România, s-a înfiinţat la Piatra Neamţ o bibliotecă publică oraşenească, ce a funcţionat mai întâi în vecinătatea fostei Librării nr.1 a oraşului (cam pe locul unde se află astăzi terasa hotelului-restaurant Ceahlău), iar apoi pe str. Ştefan cel Mare, nr.5 (imobil ocupat în prezent de Curtea de Conturi şi Control Financiar Neamţ).

La începutul anului 1968, în contextul noii reorganizări teritorial-administrative a României, ce a condus la desfiinţarea regiunilor şi raioanelor de inspiraţie sovietică, revenindu-se la tradiţia românească a judeţelor, Piatra-Neamţ a devenit municipiul de reşedinţă al judeţului Neamţ. Pitorescul oraş de munte a resimţit astfel şi un plus de interes pentru dezvoltarea sa socială, economică şi culturală, autorităţile locale direcţionând în acest scop importante fonduri de investiţii.

Între noile construcţii ale oraşului s-a aflat şi actualul sediu al bibliotecii (Bd. Republicii nr. 15), investiţie realizată de Consiliul Judeţean Neamţ în chiar Anul Internaţional al Cărţii (1972), find - dupa ştiinţa noastră - şi prima construcţie de bibliotecă publică în România după cel de al doilea război mondial!...

Între timp, biblioteca publică oraşenească căpătase rang municipal (februarie 1968, odată cu efectuarea reformei teritorial-administrative), iar din martie 1974, odată cu aplicarea prevederilor Decretului nr. 703/28 dec. 1973, cuprinzând normele unitare de structură pentru instituţiile cultural-educative, a devenit Biblioteca Judeţeană.

Cu aceeaşi dată şi potrivit efectelor aceluiaşi decret, fosta bibliotecă a cărturarului G.T. Kirileanu şi-a încetat statutul de bibliotecă de sine stătătoare (avusese iniţial 3,5 norme salariaţi, iar în ultimii ani mai funcţiona doar cu una singură şi se mutase din 1970 în alt spatiu, tot pe str. Ştefan cel Mare, dar la nr. 14). Colecţiile sale au fost transferate în noul sediu al Bibliotecii Judeţene şi au căpătat regim de funcţionare sub denumirea de Fondul Documentar "G. T. Kirileanu".

După 1989, Biblioteca Judeţeană a cunoscut un intens proces de modernizare şi extindere a spaţiilor şi serviciilor sale. Mai întâi Prefectura Judetului Neamţ (în noiembrie 1991) şi apoi, imediat după înfiinţare, Consiliul Judeţean Neamţ (constituit în urma alegerilor locale din mai-iunie 1992) au aprobat şi finanţat realizarea unei extinderi a sediului Bibliotecii Judeţene Neamţ. Odată cu aniversarea a 120 de ani de la naşterea lui G.T. Kirileanu şi sfinţirea pietrei de temelie a noului local în data de 13 martie 1992, biblioteca şi-a înscris pe frontispiciu numele ctitorului ei spiritual, căpătând denumirea de Biblioteca Judeţeană "G.T. Kirileanu".

Darea în folosinţă a acestei extinderi şi realizarea unor ample lucrări pentru reabilitarea şi modernizarea spaţiilor pentru public din vechiul local au dublat, practic, din 1999, suprafaţa utilă a bibliotecii, care a ajuns să însumeze circa 2500 mp.