Cautare

Centrul de informare comunitară si Depozit Legal

Centrul de informare comunitară si Depozit Legal

Facebook
Centrul de Informare Comunitară răspunde solicitărilor dumneavoastră de lectură, studiu, informare, documentare şi dezvoltare profesională, educaţie permanentă, socializare şi comunicare,

petrecere a timpului liber, divertisment prin servicii moderne de împrumut la domiciliu şi modul de lectură.

Servicii oferite :

 • răspundem solicitărilor dumneavoastră de lectură, studiu, informare, documentare şi dezvoltare profesională, educaţie permanentă, socializare şi comunicare, petrecere a timpului liber, divertisment prin servicii moderne de imprumut la domiciliu şi modul de lectură în cadrul Centrului de Informare Comunitară;
 • asigură accesul gratuit şi nediscriminatoriu, pe baza permisului de intrare la bibliotecă, la un fond de 1576 publicaţii (carte, periodice/ seriale) şi nonpublicaţii specializate pe următoarele domenii de interes ale CIC:
  • administraţie publică locală, centrală şi europeană, politici publice;
  • organizaţii şi instituţii locale, naţionale şi internaţionale;
  • istoricul construcţiei europene UE, evoluţii contemporane şi perspective ale dezvoltării, instituţii şi politici europene;
  • drept comunitar, jurisprudenţă UE, drepturile omului şi protecţia juridică a drepturilor omului, jurisprudenţă CEDO;
  • programe, proiecte şi legislaţie din spaţiul UE;
  • etape şi cerinţe ale aderării şi integrării României în UE;
  • asistenţă şi protecţie socială la nivel comunitar local şi european;
  • instituţii şi servicii publice descentralizate şi deconcentrate la nivel comunităţii locale; burse şi programe de formare continuă.
 • asigură accesul gratuit şi nediscriminatoriu, pe baza permisului de intrare la bibliotecă, la un fond de 5551 publicaţii (carte, periodice/ seriale) şi nonpublicaţii din fondul Depozitului Legal judeţean prin modulul de lectură al Centrului de Informare Comunitară;
 • elaborează şi implementează Strategia de comunicare a informaţiei europene a Centrului de Informare Comunitară susţinând fluxul informaţional european la nivel comunitar local, organizează evenimente cu vocaţie locală şi europeană;
 • realizează Bibliografia Locală prin prelucrarea articolelor din presa locală, centrală şi din lucrări monografice referitoare la trecutul şi prezentul judeţului Neamţ, şi introducerea lor în baza de date;
 • realizează baze de date specializate: Bibliografie Locală, Bibliografii tematice, Personalia;
 • editează periodic lucrarea Anuarul bibliografic al judeţului Neamţ – sinteză bibliografică adnotată, dar şi a altor bibliografii, bio-bibliografii, sinteze bibliografice, pliante/materiale info-documentare de profil;
 • asigură accesul gratuit şi nediscriminatoriu la bazele de date specializate de care dispune biblioteca (catalog online, bibliografie locală, bibliografii tematice, Personalia, Lex Expert, Eurolegis, Patforma de informare juridică iDrept Monitor);
 • asigură informaţia solicitată de utilizatori prin telefon, fax, e-mail, Skype, Yahoo Messenger, facebook;
 • asigură asistenţă de specialitatea în regăsirea informaţiilor solicitate, utilizarea echipamentelor IT, elaborarea documentelor electronice (tehnoredactare, copiere pe stick, inscripţionare CD/DVD, arhivare, scanare), comunicare via Internet;
 • oferă consultanţă de specialitate pentru iniţiere în cunoaşterea colecţiilor şi pentru formarea unor deprinderi de muncă intelectuală, prin îndrumarea căutărilor utilizatorilor în scopul identificării informaţiilor bibliografice şi comunitare solicitate, navigare Internet şi baze de date specializate;
 • constituie şi dezvoltă colecţiile Depozitului Legal Judeţean, prin colectarea şi conservarea documentelor din producţia editorială nemţeană ori având autori / tematică / subiecte din judeţul Neamţ;
 • oferă, contra cost, servicii de împrumut interbibliotecar intern şi internaţional;
 • realizează bibliografii tematice, bio-bibliografii, sinteze bibliografice, alte materiale documentare la cerere, contra cost;
 • organizează cursuri gratuite de formare şi dezvoltare profesională şi personală pentru copii, tineri, adulţi şi seniori în diverse domenii: IT, educaţie civică, antreprenoriat, istorie locală, cultură şi civilizaţie europeană;
 • oferă facilităţi, cooperări, parteneriate şi spaţii gratuite pentru organizarea unor colocvii, simpozioane, expoziţii de publicaţii, workshop-uri, vizite de informare şi documentare în grup;
 • oferă posibilităţi de voluntariat pentru membrii comunităţii;
 • organizează activităţi de informare-educare pe diverse teme, expoziţii tematice de documente conform Calendarului anual de activităţi culturale şi educare-informare al bibliotecii judeţene (carte, periodice, broşuri, pliante, fotografii) în scopul implementării conceputului educaţiei permanente în comunitate;
 • participă cu studii şi comunicări la simpozioanele organizate pe plan local şi naţional în scopul promovării serviciilor inovative de bibliotecă.

Şef serviciu
Mihaela Mereuţă

Bibliotecari
Amelia Bran
Nicoleta Solomon
Iuliana Bucur

Adresă şi contact
Bd. Republicii, nr.15A
610005, Piatra Neamţ
Tel.:(0233) 211524, int. 114
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.