Cautare

CENTRUL INTERNAŢIONAL DE INFORMARE BIBLIOGRAFICĂ „ION CREANGĂ” (Piatra-Neamţ, România – Chişinău, Republica Moldova)

Proiect iniţiat de Constantin Bostan, director al Bibliotecii Judeţene "G. T. Kirileanu" Neamţ, şi lansat ca propunere de parteneriat la Chişinău, în cadrul festivităţilor din 12 noiembrie 2004, dedicate aniversării a 60 de ani de la înfiinţarea Bibliotecii Naţionale pentru Copii "Ion Creangă".

 

 

MISIUNE. Centrul Internaţional de Informare Bibliografică "Ion Creangă" îşi propune să identifice, să tezaurizeze şi să valorifice - indiferent de formă şi suport material - orice informaţie publicistică, editorială, artistică şi de altă natură, privind moştenirea culturală şi receptarea creaţiei literare a celui mai important scriitor pentru copii din spaţiul românesc. Centrul îşi asumă şi datoria de a participa la optimizarea cunoaşterii, în plan naţional şi mondial, a vieţii şi operei lui Ion Creangă, de a contribui şi veghea la corecta editare a scrierilor sale şi, implicit, la stimularea interesului pentru lectură în rândul copiilor şi al tinerilor.

ACŢIUNE. Pentru îndeplinirea misiunii sale, Centrul Internaţional de Informare Bibliografică "Ion Creangă":

 • constituie, organizează şi administrează pe Internet cea mai cuprinzătoare bază de date bibliografice referitoare la editarea şi receptarea operei sale în România şi în întreaga lume;
 • colaborează cu biblioteci, arhive, muzee şi alte organizaţii, pentru dezvoltarea bazei de date astfel constituite;
 • prezintă cele mai importante momente din viaţa şi activitatea lui Ion Creangă şi a principalului său editor, G. T. Kirileanu;
 • promovează, ca model, fundamentala ediţie critică realizată de cărturarul G. T. Kirileanu (Ion Creangă, Opere, Bucureşti, Editura pentru Literatură şi Artă "Regele Carol al II-lea", 1939);
 • realizează, dezvoltă şi conservă, prin acţiunea continuă a celor două biblioteci partenere în proiect, cea mai importantă colecţie de ediţii Creangă, precum şi de scrieri/documente referitoare la circulaţia şi receptarea operei sale.

RESPONSABILITĂŢI ÎN PROIECT:

 • Coordonare generală:
  • Constantin Bostan, director, BJ "G.T.K." Neamţ
 • Consultanţi ştiinţifici:
  • Academician Mihai Cimpoi, Chişinău
  • Claudia Balaban, director general, BNC "I.C." Chişinău
  • Prof. univ. dr. Constantin Parascan, Iaşi
  • Prof. dr. Nicoale Scurtu, Bucureşti
 • Software:
  • ing. Costachi Agache, şef serviciu, BJ "G.T.K." Neamţ
 • Coordonare şi administrare site:
  • Cristina Catana şi Monica Jitianu, BJ "G.T.K." Neamţ
 • Bibliografiere:
  • Nicoleta Solomon, BJ "G.T.K." Neamţ
  • Tamara Maleru, BNC "I.C." Chişinău
 • Digitizare documente:
  • Mugurel Petraru, BJ "G.T.K." Neamţ.

LANSĂRI OFICIALE ALE PROIECTULUI:

 • 16 aprilie 2007, la Piatra-Neamţ;
 • 20 aprilie 2007, la Chişinău.

LANSARE PE INTERNET:

 • 11 noiembrie 2010, cu prilejul manifestărilor comemorative „50 de ani de la moartea cărturarului G. T. Kirileanu” (13 nov. 1960 – 13 nov. 2010).

Siglele bibliotecilor publice şi particulare ce deţin documentele identificate
BAR - Biblioteca Academiei Române Bucureşti
BCSUA - Biblioteca Congresului Statelor Unite ale Americii
BCUB - Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti
BCUCJ - Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca
BCUIS - Biblioteca Centrală Universitară Iaşi
BCUTM - Biblioteca Centrală Universitară Timişoara
BJAG - Biblioteca Judeţeană Argeş
BJBC - Biblioteca Judeţeană Bacău
BJBH - Biblioteca Judeţeană Bihor
BJBR - Biblioteca Judeţeană Brăila
BJBV - Biblioteca Judeţeană Braşov
BJCJ - Biblioteca Judeţeană Cluj
BJCT - Biblioteca Judeţeană Constanţa
BJDJ - Biblioteca Judeţeană Dolj
BJGTK - Biblioteca Judeţeană Neamţ
BJIS - Biblioteca Judeţeană Iaşi
BJMH - Biblioteca Judeţeană Mehedinţi
BJMM - Biblioteca Judeţeană Maramureş
BJSB - Biblioteca Judeţeană Sibiu
BJSJ - Biblioteca Judeţeană Sălaj
BNARG - Biblioteca Naţională a Argentinei
BNAU - Biblioteca Naţională a Australiei
BNCA - Biblioteca Naţională a Canadei
BNCF - Biblioteca Naţională Centrală din Florenţa
BNCIC - Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” Chişinău
BNCZ - Biblioteca Naţională a Cehiei
BNES - Biblioteca Naţională a Spaniei
BNFR - Biblioteca Naţională a Franţei
BNGER - Biblioteca Naţională a Germaniei
BNHU - Biblioteca Naţională a Ungariei
BNLI - Biblioteca Natională a Liechenstein
BNLV - Biblioteca Naţională a Letoniei
BNMD - Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
BNPL - Biblioteca Naţională a Poloniei
BNR - Biblioteca Naţională a României
BSC - Biblioteca Ştiinţifică Centrală – Rep. Moldova
CNC - Camera Naţională a Cărţii – Rep. Moldova
MzB-S - Biblioteca Muzeului Brukenthal Sibiu

Baza de date bibliografice

În publicaţii carte

În publicaţii periodice

OPERA LUI ION CREANGĂ
Scrieri - Volume (Ediţii)
Scrieri - în volume 

Scrieri - adaptări, prelucrări

Scrieri - cărţi de colorat 

II. ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ 

Sinteze - în tratate de istoria literaturii 

Monografii, studii - în volume 

Capitole, studii - în volume 

Varia (menţiuni) - în volume 

III. LEXICOGRAFIE (enciclopedii, dicţionare) 

IV. AMINTIRI, EVOCĂRI LITERARE 

V. BIBLIOGRAFII ŞI BIOBIBLIOGRAFII 

I. SCRIERI ALE LUI ION CREANGĂ 

II. CORESPONDENŢĂ (emisă / primită) 

III. ADAPTĂRI, PRELUCRĂRI 

IV. ISTORIE ŞI CRITICĂ LITERARĂ 

V. AMINTIRI, EVOCĂRI LITERARE 

VI. RECENZII LITERARE 

VII. CRONICI DE FILM / TEATRU 

VIII. ACŢIUNI ŞI MANIFESTĂRI OMAGIALE 

IX. ARTICOLE ANIVERSARE ŞI COMEMORATIVE

X. BIBLIOGRAFIE, GENEALOGIE, FAMILIE 

XI. LOCURI ŞI CASE 

Mai multe din această categorie: « Activităţi Calendar cultural »