Cautare

Fondul Kirileanu

Un număr de 160 volume carte şi periodice independente totalizând aproximativ 7100 pagini pot fi accesate de pe portalul Europeana sau la următoarea adresă.

Piatra Neamt în cărţi poştale din prima jumătate a secolului XX

Colecţia ziarul "Timpul"

Toate periodicele digitizate le găsiţi în Catalogul on-line la Seriale vechi

Mai multe din această categorie: Revista Conta »