Cautare

Fondul documentar "G. T. Kirileanu"

Fondul documentar "G. T. Kirileanu"
  • asigură acces, pentru studiu şi cercetare, la peste 30.000 volume (carte şi periodice), ce pot fi consultate doar în regim de sală de lectură;
  • deţine importante valori bibliofile, între care 240 cărţi vechi româneşti (1643-1830), 51 cărţi vechi străine (1630-1800), numeroase volume cu autografe şi însemnări manuscrise;
  • între rarităţile bibliofile se află şi 5 cărţi cu autografe din fosta biblioteca a lui Ion Creangă, precum şi 5 volume din preţioasa colecţie a ziarului "Timpul" (anii 1877, 1878, 1881-1883), din perioada în care Eminescu era - alături de Slavici şi Caragiale - redactor la celebrul cotidian, ce se mai păstrează astăzi doar la Piatra-Neamţ şi în Biblioteca Academiei Române din Bucureşti;
  • oferă iniţiere în cunoaşterea colecţiilor şi asistenţă de specialitate pentru formarea unor deprinderi de muncă intelectuală;
  • asigură contra cost, dar selectiv, servicii de copiere parţială după publicaţiile secţiei;
  • organizează expoziţii, colocvii, proiecţii şi alte activităţi specifice de prezentare şi valorificare tematică a colecţiilor;
  • Principala colecţie din acest fond documentar este constituită din donaţia ilustrului cărturar şi editor Gh. Teodorescu-Kirileanu (1872-1960), efectuată la 24 februarie 1956. Acestui inestimabil tezaur bibliofil i s-au adăugat în timp publicaţii achiziţionate din fosta bibliotecă a profesorului şi arhivarului nemţean Constantin Turcu, precum şi alte preţioase volume, donate de pasionaţi ai cărţii ori achiziţionate din anticariate şi librării.

Bibliotecar
Cristina Catană
Adresă şi contact
Bd. Republicii, nr.15A
610005, Piatra Neamţ
Tel.:(0233) 211524, int. 113
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Program cu publicul: Luni - Joi: 10.00 - 16.00, Vineri: 10.00 - 15.00