Cautare

Anunţ

pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată.

Biblioteca Judeţeană "G. T. Kirileanu" Neamţ cu sediul în B-dul Republicii nr. 15A, Piatra Neamţ organizează concurs pentru posturile contractuale de :

Bibliotecar II S, perioadă nedeterminată - Serviciul Informatizare, Arte, Multimedia, Completarea colecţiilor, colecţii speciale - Compartimentul colecţii speciale. Fond documentar "G. T. Kirileanu";
Inginer I S (Administrator Patrimoniu), perioadă nedeterminată - Serviciul Contabilitate, Resurse umane, Achiziţii publice, Casierie, Arhivă, Administrativ, Întreţinere şi Legătorie - Compartiment Administrativ, Întreţinere şi Legătorie.

Perioada depunerii dosarelor pentru concurs : 7 – 22 august 2019, la secretariatul instituţiei, din B-dul Republicii, nr. 15 A, Piatra – Neamţ,tel. / fax: 0233 / 210379.
Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 august 2019, ora 16.00.
Publicare dosare validate pentru concurs: 23 august 2019, ora 16.00.

1. Probă scrisă: la sediul instituţiei, în data de 2 septembrie 2019 (orele 9,00 – 12,00) constând în testarea cunoştinţelor de biblioteconomie şi ştiinţa informării, legislație privind organizarea şi funcţionarea bibliotecilor publice din România, legislația muncii.
3 septembrie 2019, ora 10.00 - afișare rezultate probă scrisă;
3 septembrie 2019 – după caz, contestaţie probă scrisă, afișare rezultate contestație: 4 septembrie, ora 17.00.
2. Probă practică (operare PC) şi interviu : sediul instituţiei, în data de 5 septembrie 2019, ora 9.00.
Afişarea rezultatelor finale în data de 6 septembrie 2019.

Dosarul pentru concurs va conţine: Document .pdf cu toate detaliile pentru concurs