Cautare

Ateliere de specializare în drepturile de autor și storytelling

* Formarea profesională este susținută de lectori de la Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România

 

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) susțin specializarea personalului din biblioteci prin organizarea a două ateliere de specializare cu tematica drepturi de autor și storytelling (atelier de spus povești) în biblioteci, în perioada 15 noiembrie – 10 decembrie 2019.
Durata unui atelier va fi de trei zile, iar taxa de înscriere la un atelier este de 350 lei. Atelierele se vor organiza în funcție de numărul de înscrieri, minimum 15 participanți la un curs. Persoanele înscrise la cursurile ANBPR vor beneficia, în baza Contractului de formare profesională încheiat, de suporturi sau note de curs, materiale ajutătoare și consultații oferite, la cerere, de către formatori.
Lectorii ANBPR sunt persoane autorizate, cu competențe de formator, flexibile în livrarea conținuturilor și cu calificări deosebite în domeniul de activitate din care provin (masterate, doctorate, vechime relevantă în profesia de bibliotecar).
Profesioniștii în domeniu își asumă, în acest fel, responsabilitatea formării de bibliotecari specializați sau calificați, în conformitate cu standardele în vigoare, cu tendințele internaționale ale domeniului, cu cerințele specifice ale angajatorilor și ale comunității dar, mai ales, cu așteptările și cerințele exprimate în repetate rânduri de membrii ANBPR.
Taxa de participare se va achita (după emiterea facturii) în contul ANBPR:
RO33CECEB50343RON0650133, deschis la CEC, Sector 5, București, cod fiscal 7137332.
Pentru obținerea formularului de înscriere vă rugăm să ne contactați la ANBPR:
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefon mobil: 0724319261
sau Biblioteca Județeana „G.T. Kirileanu Neamț“, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 0752105083.
Pentru participarea la programele de formare organizate de ANBPR, completați și trimiteți Formularul de înscriere individuală sau colectiv (Anexa 1 sau 2) la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Centrul de Formare și Dezvoltare Profesională al ANBPR (CFDP), în buna tradiție a formării specialiștilor din domeniul info-documentar, oferă programe acreditate de calificare și perfecționare profesională în biblioteconomie și științele informării, cursuri de specializare a personalului în domeniile managementului și tehnologiilor informației, comunicării, al marketingului serviciilor și produselor de bibliotecă.
Între 2010-2019, CFDP a organizat programe importante la nivel național și local pentru calificarea și perfecționarea personalului de specialitate, ateliere destinate actualizării cunoștințelor și diseminării bunelor practici pentru bibliotecarii din sistemul bibliotecilor publice, universitare, școlare, pentru șomeri și alte categorii.