Cautare

La mulți ani, dragi colegi bibliotecari!

Activitățile organizate de Biblioteca Județeană în cadrul Săptămânii Naționale a Bibliotecilor din România (19-23 aprilie 2021) reprezintă un omagiu adus cărții,

scriitorilor, editorilor, ilustratorilor de carte, librarilor și bibliotecarilor. 

      Astăzi, biblioteca publică este o instituție cu rol strategic în societatea românească care are un rol important în informarea, formarea și educarea unei comunități prin constituirea, organizarea, prelucrarea, conservarea și tezaurizarea colecțiilor de documente, oferind servicii de lectură publică tradiționale, dar și moderne bazate pe tehnologie și inovație, susținând procesul educației permanente a întregii comunități.

        În actualul context pandemic, bibliotecile și-au adaptat serviciile, s-au reinventat, și-au dezvoltat capacitatea de comunicare a informației către public, prin intermediul mediului digital prin oferirea de servicii la distanță (digitizarea documentelor și completarea conținutului Bibliotecii digitale, servicii de referință prin e-mail), cât și prin servicii de împrumut la domiciliu și consultare pe loc, cu respectarea măsurilor de igienă și prevenție impuse de contextul sanitar. În același timp, activitățile culturale și educative s-au regândit ca și modalitate de realizare și prezentare, drept pentru care multe dintre ele s-au desfășurat în mediul on-line. 

       În fiecare an, la 23 aprilie, ca urmare a inițiativei UNESCO se sărbătorește Ziua Internațională a cărții și a drepturilor de autor, iar noi, bibliotecarii, ,,oamenii cărților”, Ziua Bibliotecarului din România și Republica Moldova.

        În cadrul Săptămânii Naționale a Bibliotecilor din România am desfășurat activități dedicate cărții și lecturii publice care au avut ca scop valorificarea și popularizarea colecțiilor de bibliotecă prin modalități diverse de prezentare prin organizarea unor unor expoziții de documente din colecțiile bibliotecii, realizarea unui materiale documentare privind valorile bibliofile din colecțiile speciale ale bibliotecii, am continuat seria recomandărilor de lectură prin noi recenzii de carte a publicațiilor nou intrate în colecțiile bibliotecii, cât și prin acțiuni de prezentare a personalității și contribuției unor bibliotecari, bibliografi și bibliologi români la dezvoltarea acestei profesii de apostolat cultural al neamului românesc.

     Astfel, pentru a pune în valoare atât documentele din colecțiile speciale, cât și precocupările unor personalități pentru carte, bibliotecă și cultură, Compartimentul Colecții speciale. Fond Documentar „G. T. Kirileanu” a organizat o expoziție ce cuprinde facsimile din diverse din publicații care se încadrează în această tematică: Nicolae Georgescu-Tistu, Dan Simonescu, Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Alexandru Sadi-Ionescu, Al. Tzigra Samurcaș, Barbu Theodorescu, Gabriel Ștrempel și mulți alții.

      O invitație la lectură a realizat și Secția de carte pentru adulți ,,Mihail Sadoveanu” care a organizat expozițiile de carte dedicate scriitorilor Lucian Blaga și Marin Preda: „Lucian Blaga, între amintire și actualitate” (9 mai 1895 - 6 mai 1961) și ,,Timpul n-a mai avut răbdare” - 41 de ani de la trecerea în eternitate a scriitorului Marin Preda (Hol expozițional parter, Corp A).

     Secția de carte pentru copii și Ludotecă ,,Ion Creangă” a continuat incursiunea în lumea cunoașterii, a cărților, a poveștilor și a creativității prin activitățile organizate în cadrul Proiectului Biblioteca de vacanță: ,,Să ne cunoaștem mai bine!“ (atelier de cunoaștere prin joc și învățare), ,,Să descoperim lumea minunată a animalelor“, „Ora să ȘTIM“ (ateliere de lectură și experimente),  „Un muzeu într-o bibliotecă, o bibliotecă într-un muzeu“ (atelier de jocuri logico-educative), „Decorațiuni de Paște“ (atelier creativ), „Casă, dulce casă!“ - Descoperim copiii lumii. Orașul ideal, „Istoria lumii pentru copii“ (ateliere de lectură și cunoaștere). În holul expozițional și în cadrul Secției de carte pentru copii sunt organizate expoziții de carte, dar și o expoziție de desen cu tema ,,Orașul meu”.

 

      Tot astăzi, 23 aprilie, copiii și tinerii care vor trece pragul Secției de carte pentru copii și Ludotecă ,,Ion Creangă” vor putea participa la Atelierul „Fii bibliotecar pentru o zi!”, în care vom inversa rolurile, pentru a avea ocazia să aflați mai multe despre meseria de bibliotecar. 

     Centrul de Informare Comunitară aduce în atenția publicului nemțean printr-o expoziție, noile publicații ale editurilor nemțene intrate în colecțiile  în colecțiile Depozitului Legal Județean în anul 2021. Compartimentul Săli de lectură și informare bibliografică ,,Aurel Dumitrașcu”  a organizat expozițiile aniversare dedicate scriitorilor  Daniel Defoe (13 septembrie 1660-24 aprilie 1731) și Wiliam Shakespeare (26 aprilie 1564-23 aprilie 1616). 

      Compartimentul Comunicare. Relații publice. Proiecte. Programe. și Secția Arte, Multimedia ,,Victor Brauner” oferă publicului o nouă întâlnire cu arta  contemporană iconografică prin intermediul lucrărilor unor artiști locali: Cecilia Hăisan, Cristina Petrariu, Parasca Agape, Ioan Popei, Ștefan Potop și Daniel Stelescu. Expoziția este deschisă publicului în perioada 15-30 aprilie, în spațiul expozițional de la parterul corpului A.

     Filiala de Carte Străină a omagiat în cadrul Clubului de franceză desfășurat online personalitatea scriitoarei Anne Louise Germaine de Staël-Holstein (22 aprilie 1766 - 14 iulie 1817), la 255 de ani de la naștere. În fiecare săptămână, Clubul de franceză online aduce în atenţia publicului interesat de limba, cultura şi civilizaţia franceză şi francofonă, subiecte şi momente culturale atractive, recomandate cu pasiune și mult drag, de moderatoarea clubului, dna profesoară Elena David.

    Bibliotecarii din secțiile ce oferă servicii pentru public vor participa la o campanie de promovare a cărții și vor dărui, de Ziua bibliotecarului, fiecărui utilizator o poezie sau o broșură cu versuri eminesciene, precum și câte un semn de carte.

    Tot astăzi, colegii noștri bibliotecari vor aduce un omagiu prin depunerea de flori la bustul poetului Mihai Eminescu, care a fost, pentru o scurtă perioadă de timp (1 septembrie 1874 - 1 iulie 1875), director al Bibliotecii Centrale din Iași (actuala Bibliotecă Centrală Universitară ,,Mihai Eminescu”), precum și bibliotecar în anumite perioade (1865 - bibliotecar la mica bibliotecă a gimnaziştilor români din casa lui Aron Pumnul; 1871 - student fiind la Viena, a fost ales bibliotecar la societatea România Jună; subbibliotecar, tot la Biblioteca Centrală din Iaşi, în perioada septembrie 1884 - decembrie 1886).

     Pașii recunoștinței noastre se vor îndrepta apoi spre mormântul cărturarului G. T. Kirileanu, bibliotecar al Palatului Regal din București timp de peste două decenii (1909-1930), și care la 24 februarie 1956 a donat orașului Piatra-Neamț biblioteca sa ce cuprindea importante colecții de periodice și cărți cu valoare bibliofilă ce au constituit ulterior Fondul Documentar „G.T. Kirileanu”, care se regăsesc astăzi în colecțiile speciale ale bibliotecii noastre.  Ilustrul cărturar, G.T. Kirileanu este membru de onoare al Academiei Române, precum şi cetăţean de onoare al municipiului Piatra-Neamţ, iar Biblioteca Judeţeană Neamţ îi poartă numele de la 13 martie 1992.

     Și pentru că numele lui G.T. Kirileanu se leagă de Mihai Eminescu, dar și de Ion Creangă, fiind unul din primii editori ai scrierilor politice ale lui Eminescu, cât și cel mai important editor al scrierilor lui Creangă, ne vom opri pașii cu recunoștință și la statuia lui Ion Creangă, aflată în vecinătatea Bibliotecii Județene.

       Săptâmâna Națională a Bibliotecilor a prilejuit și întâlnirea profesională cu colegii bibliotecari din județ, unde am discutat despre direcțiile de dezvoltare a sistemului de biblioteci din județ în perioada următoare, formarea profesională, proiectele și programele dedicate publicului, modalități de adaptare a serviciilor de bibliotecă la noul context pandemic, participarea la Conferința Națională a A.N.B.P.R. din data de 27 aprilie a.c.

 

      La mulți ani tuturor bibliotecarilor de astăzi și de altădată, care, cu dăruire, profesionalism și dragoste de carte, au slujit această BIBLIOTECĂ!

     Dragi utilizatori, vă așteptăm alături de noi și în acestă zi dedicată cărții și bibliotecarilor!