Cautare

Sali de lectură şi informare bibliografică Aurel Dumitraşcu

Sali de lectură şi informare bibliografică Aurel Dumitraşcu

Facebook

 • asigură accesul gratuit şi nediscriminatoriu, pe baza permisului de intrare la bibliotecă, la un fond de peste 73.600 de volume, din toate domeniile cunoaşterii (exceptând arta şi sportul, organizate în colecţii speciale la Secţia carte de artă şi informare audio-vizuală);
 • asigură accesul la 719 titluri de colecţii publicaţii periodice şi seriale locale, regionale şi naţionale, din toate domeniile tematice;
 • asigură informare legislativă prin acces gratuit la colecţia "Monitorul Oficial" (Partea I şi a III-a),Programul informatizat de legislaţie LEX Expert, Platforma de informare juridică iDrept Monitor:
 • oferă acces direct la un fond de referinţă cuprinzând peste 3.000 de enciclopedii, dicţionare, compendii, tratate, sinteze, atlase, culegeri şi antologii;
 • oferă acces gratuit la Internet prin punerea la dispoziţie a 8 calculatoare, imprimantă, scanner;
 • contribuie la satisfacerea rapidă a cerinţelor de studiu, lectură şi informare ale utilizatorilor cu ajutorul bazelor de date specializate ale bibliotecii;
 • asigură iniţiere şi asistenţă de specialitate pentru formarea unor deprinderi de muncă intelectuală prin îndrumarea căutărilor bibliografice în publicaţii carte, publicaţii periodice şi seriale, catalog online, Internet;
 • realizează la cerere, contra cost, bibliografii tematice din publicaţiile carte aflate în colecţiile bibliotecii;
 • oferă servicii speciale conta cost:multiplicare documente, scanare şi listare:
 • asigură serviciul de rezervare de carte;
 • organizează expoziţii tematice diverse, activităţi de promovare a colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă;
 • contribuie la realizarea Calendarului aniversărilor culturale pentru personalităţile locale, naţionale şi internaţionale la nivelul bibliotecii judeţene.

Şef serviciu
Mihaela Mereuţă

Bibliotecari:
Mariana Ilie-Goşman
Elena Tacu
Liliana Dumitru

Adresă şi contact

Bd. Republicii, nr.15A
610005, Piatra Neamţ
Tel.:(0233) 211524, int. 107
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.