Anunţuri, structura, bugetul de cheltuieli al instituţiei, situaţii financiare, achiziţii publice, rapoarte de activitate, salarii personalstatistici, regulamente, codul etic al personalului contractual din cadrul instituţiei.
*Taxe privind unele servicii efectuate la Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ
 
*Anunţuri, rezultate, tabele: 2024, 20232022202120202019,2018,2017,2016,2015

2021

 *Structură

* Integritate instituţională

* 28 decembrie 2022, Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate la Biblioteca Judeţeană "G. T. Kirileanu" Neamţ pentru anul 2022
* 21 iunie 2022, Plan de integritate pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021 - 2025 la nivelul Bibliotecii Judeţene "G. T. Kirileanu " Neamţ

* 31 decembrie 2021, Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate la Biblioteca Judeţeană "G. T. Kirileanu" Neamţ pentru anul 2021
* 28 decembrie 2021, Declaraţie privind asumarea agendei de integritate organizaţională în coordonatele Naţionale Anticorupţie 2021 - 2025
* 26 martie 2018, Plan de integritate pentru implementarea Startegiei Naţionale anticorupţie 2016-2020 la nivelul Bibliotecii Judeţene "G. T. Kirileanu " Neamţ
* 30 decembrie 2020, Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate la Biblioteca Judeţeană "G. T. Kirileanu" Neamţ pentru anul 2020
* 29 decembrie 2017, Declaraţie privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020

*Informaţii cu privire la bugetul instituţiei:

*Situaţii financiare:
*Plan de achiziţii publice:
*Rapoarte de activitate:

*Salarii personal:

  • 28 septembrie 2023, Lista cuprinzând salariile de bază stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice valabile la data de 30 septembrie 2023
  • 31 martie 2023, Lista cuprinzând salariile de bază stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice valabile la data de 31 martie 2023
  • Lista cuprinzând salariile de bază stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice valabile la data de 30 septembrie 2022
  • Lista cuprinzând salariile de bază stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice valabile la data de 31 martie 2022
  • Tabel cu salariile de bază din cadrul Bibliotecii Judeţene "G. T. Kirileanu" Neamţ cf. Legii-cadru nr. 153/2017, art.33
  • Tabel cu salariile de bazădin cadrul Bibliotecii Judeţene "G. T. Kirileanu" Neamţ cf. Legii-cadru nr. 153/2017, art.33 privind salarizarea personalului din fondurile publice, începând cu data de 31 martie 2018
  • Lista cuprinzând salariile de bază stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice valabile la data de 30 septembrie
  • 28.03.2019 - Lista cuprinzând Salariile de bază din cadrul Bibliotecii Judeţene "G. T. Kirileanu" Neamţ stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, valabile la data de 31 martie 2019, publicată conform art. 33, din Lege
  • 1 oct. 2019 - Lista cuprinzând salariile de bazădin cadrul Bibliotecii Judeţene "G. T. Kirileanu" Neamţ stabilite conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice valabile la data de 30 septembrie 2019, publicată conform art.33
Regulamente

Regulament de Organizare şi Funcţionare (ROF)
Regulament de Ordine Interioară (ROI) 2015
Regulament de Ordine Interioara (ROI) 2017
Codul etic al personalului contractual din cadrul instituţiei 2018
Codul etic al personalului contractual din cadrul instituţiei 2022

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu Neamț“

este continuatoarea unor vechi tradiţii de lectură publică în judeţul Neamţ. Astfel, din articolul publicat de Constantin Turcu în Anuarul Liceului „Petru Rareș“ pe anul 1933-1934 (pp. 159-169), intitulat „Biblioteca Liceului din Piatra-Neamț“, aflăm că „Cea dintâi bibliotecă, despre care am găsit urme, este Biblioteca pentru învățătura poporului Român, înființată, după toate probabilitățile, în anul 1869.“

Abonare la newsletter

Înscrieți-vă pentru a primi e-mail pentru cele mai recente informații.